فرمول محاسبه نرخ سود 18 درصد

کسانی که قصد سپرده گذاری در بانک را دارند، و یا اینکه قبلا در بانک سپرده گذاری کرده‌اند و در حال حاضر، سود سپرده خود را ‏دریافت می‌کنند، اغلب به دنبال چگونگی محاسبه این سود و فرمول محاسبه نرخ سود سپرده خود هستند. این افراد، به دنبال فرمول ‏محاسبه نرخ سود هستند، تا در صورت نیاز مبلغ سپرده خود را افزایش دهند و یا اینکه در صورت نداشتن توجیه اقتصادی، سپرده خود ‏را از بانک خارج کنند.‏

ما در این مقاله، در مورد نحوه محاسبه سود بانکی و محاسبه سود سپرده ماه شمار و سالیانه بیشتر توضیح داده‌ایم، تا این مساله برای ‏شما شفاف‌تر شده و در صورت نیاز، سپرده خود را افزایش دهید. تا انتها با ما همراه بمانید. ‏

نحوه محاسبه سود بانکی

محاسبه سود سپرده بانکی، بر اساس مبلغ سپرده گذاری شما، نرخ سود یا به عبارتی همان درصد سود و مدت زمان سپرده گذاری، ‏انجام می‌شود. بنابراین سه فاکتور مهمی که شما هنگام محاسبه سود باید در نظر بگیرید، مدت زمان خواب پول، مبلغ سپرده و نرخ ‏سود هستند. ‏

در گذشته، سود سپرده‌گذاری به صورت روز شمار نیز محاسبه می‌شد؛ اما امروزه سودها فقط به صورت ماه شمار و سالیانه هستند. برای ‏محاسبه انواع سود ماه شمار و سالیانه باید تعداد روزه‌های ماه در نظر گرفته شوند. این تعداد در نیمه اول و نیمه دوم متفاوتند؛ یعنی در ‏نیمه اول ماه‌ها ۳۱ روز، و در نیمه دوم ماه‌ها ۳۰ روز هستند.‏

نحوه محاسبه سود بانکی

در مورد مبلغ سپرده نیز بهتر است این را بدانید که در آخر هر ماه، کمترین مبلغی که شما در بانک قرار داده بودید، مبنای محاسبه ‏قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، فرض کنید که شما در اردیبهشت ماه، ۱۰ میلیون به حساب خود واریز کردید و در اواسط اردیبهشت، ۵ ‏میلیون تومان از آن برداشت کردید. یعنی از اول اردیبهشت‌ تا اواسط اردیبهشت، موجودی حساب شما ۱۰ میلیون تومان و از وسط ‏اردیبهشت تا آخر اردیبهشت، موجودی شما ۵ میلیون تومان باشد. بنابراین، مبلغ سود سپرده شما برای محاسبه سود بانکی، ۵ میلیون ‏تومان در نظر گرفته می‌شود!‏

تا اینجا، تا حدودی با فاکتورهای فرمول محاسبه سود آشنا شده‌اید؛ اما برای اینکه فرمول دقیق محاسبه سود سپرده کوتاه مدت و بلند ‏مدت را بررسی کنیم، بهتر است به ادامه مطلب توجه کنید. ‏

محاسبه سود سپرده بانکی ماه شمار

برای محاسبه سود ماه شمار، باید سه عدد اصلی یعنی کمترین مبلغ سپرده در طول ماه، تعداد روزهای ماه و نرخ سود را مشخص کرده ‏و سپس، مبلغ سود ماه شمار را محاسبه کنید. بدین صورت که تعداد روزهای ماه را در حداقل مبلغ سپرده گذاری در آن ماه ضرب ‏کرده و پس از آن در نرخ سود ضرب کنید و در نهایت، مبلغ را به تعداد روزهای سال یعنی ۳۶۵ تقسیم کنید. عدد نهایی مبلغ سود ‏شما خواهد بود!

محاسبه سود سپرده بانکی ماه شمار

به عبارت دیگر، فرمول سود سپرده‌های کوتاه مدت یا همان ماه شمار به ترتیب زیر است: ‏

فرمول محاسبه سود سپرده کوتاه مدت =(ماه روزهای تعداد×ماه طی حساب مانده کمترین×سود نرخ)/365‏

فرمول محاسبه سود سپرده بلند مدت

اگر شما سپرده گذاری خود را به صورت بلند مدت تنظیم کنید، سود حاصل نیز به صورت سالیانه و بلند مدت خواهد بود. برای حساب ‏کردن این سود، مبلغ سپرده را در تعداد روزهای ماه و در نرخ سود سپرده گذاری ضرب کرده و آن را بر تعداد روزهای سال یعنی ۳۶۵ ‏تقسیم کنید. به عبارتی، اگر شما سه ماه در نیمه اول سال، در بانک سپرده گذاری کرده باشید، حداقل میزان سپرده شما ضرب در ‏مجموع روزهای این سه ماه، یعنی ۹۳ روز می‌شود. این عدد همچنین، در مبلغ نرخ سپرده نیز ضرب شده و تقسیم بر تعداد روزهای ‏سال می‌شود. فرمول دقیق این محاسبه به شکل زیر است: ‏

فرمول محاسبه سود سپرده بلند مدت =(ماه روزهای تعداد×سپرده مبلغ×سود نرخ)/365‏

نکات مهم برای سپرده گذاری

در آخر نکات مهمی که برای دریافت سود سپرده باید به آن‌ها دقت کنید را برای شما لیست کرده‌ایم: ‏

  • دقت داشته باشید که مبلغ سپرده گذاری شما نباید کمتر از حد نصابی باشد که بانک مشخص کرده است؛ در غیر این ‏صورت، هیچ سودی به شما تعلق نخواهد گرفت. ‏

نکات مهم برای سپرده گذاری

  • نکته دوم اینکه بانک‌ها سود روزشمار پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین، حداقل زمانی که سپرده شما در بانک می‌ماند، باید به اندازه ‏یک ماه باشد. به عنوان مثال، اگر در سپرده‌های بلند مدت، مبلغ موجود در حساب شما به اندازه سه ماه و ۲۵ روز در حساب ‏باقی ماند، فقط ۳ ماه به آن سود تعلق می‌گیرد و ۲۵ روز حساب نمی‌شود!‏

بنابراین برای حساب کردن سود خود، حتما این نکات را نیز در نظر بگیرید تا سود سپرده خود را به درستی محاسبه کرده و در صورت ‏نیاز، مبلغ خود را افزایش دهید. یا اینکه اگر سپرده گذاری در بانک برای شما توجیه اقتصادی ندارد، سپرده خود را از بانک خارج کنید.‏

نوشتن دیدگاه